ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ

Επιλέξτε υποκατηγορία
EBN MEGA MONARK
RCP
Ταξινόμηση Κατά:
13044 GEBE Brush 04.6/12.0x11.2 BOSCH 12V 4x @
13044 GEBE Brush 04.6/12.0x11.2 BOSCH 12V 4x @

13044 GEBE Brush 04.6/12.0x11.2 BOSCH 12V 4x @

13027  ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ BOSCH GEBE Brush 07.5/18x19 BOSCH 12V (4) 0001218...@ OEM	Reference (See Breakdown List) BOSCH	1007014140 BOSCH	1007014143 BOSCH	9003337001 HC-CARGO	142325 HC-CARGO	BSX1514 HC-CARGO	BSX151S4 Iskra	16905247
13027 GEBE Brush 07.5/18x19 BOSCH 12V (4) 0001218...@OEM Reference (See Breakdown List) BOSCH 1007014140 BOSCH 1007014143 BOSCH 9003337001 HC-CARGO 142325 HC-CARGO BSX1514 HC-CARGO BSX151S4 Iskra 16905247

13027 ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ BOSCH GEBE Brush 07.5/18x19 BOSCH 12V (4) 0001218...@ OEM Reference (See Breakdown List) BOSCH 1007014140 BOSCH 1007014143 BOSCH 9003337001 HC-CARGO 142325 HC-CARGO BSX1514 HC-CARGO BSX151S4 Iskra 16905247

Κωδ. BOSCH EV 12V 2.2 KW Anlasser / Starter carbon brush
32933 GEBE Brush 07.5/18x19 BOSCH 12V (4) w/o plate@
32933 GEBE Brush 07.5/18x19 BOSCH 12V (4) w/o plate@

32933 GEBE Brush 07.5/18x19 BOSCH 12V (4) w/o plate@

13026 GEBE Brush 07/10x14 BOSCH 12V (4) @
13026 GEBE Brush 07/10x14 BOSCH 12V (4) @

13026 GEBE Brush 07/10x14 BOSCH 12V (4) @

13008 GEBE Brush 09/13x25.5 BOSCH 6/12V (4) @
13008 GEBE Brush 09/13x25.5 BOSCH 6/12V (4) @

13008 GEBE Brush 09/13x25.5 BOSCH 6/12V (4) @

13065 GEBE Brush 12/36x30 24V BPD...BOSCH 4x @
13065 GEBE Brush 12/36x30 24V BPD...BOSCH 4x @

13065 GEBE Brush 12/36x30 24V BPD...BOSCH 4x @

13024 GEBE Brush 12/36x27 BOSCH 24V (4) @
13024 GEBE Brush 12/36x27 BOSCH 24V (4) @

13024 GEBE Brush 12/36x27 BOSCH 24V (4) @

GEBE Brush 10/36x27 BOSCH 24V (4) 0 001 420 ... @
GEBE Brush 10/36x27 BOSCH 24V (4) 0 001 420 ... @

GEBE Brush 10/36x27 BOSCH 24V (4) 0 001 420 ... @

19191 DTS ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH Brush Holder BOSCH ...218 CW @ BOSCH	1004336218, 9003334314 CARGO	134661 IKA	7.7130.1 Starter motor brush box to fit Bosch 0001218 starters,Mercedes,Volvo,Jeep,Dodge,Fiat,Alfa Romeo.
19191 DTS ΨΗΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH Brush Holder BOSCH ...218 CW 19191 DTS Brush Holder BOSCH ...218 CW @ 19191 DTS Brush Holder BOSCH ...218 CW @ Starter motor brush box to fit Bosch 0001218 starters,Mercedes,Volvo,Jeep,Dodge,Fiat,Alfa Romeo. CROSS REFERENCE NUMBERS: 1004336218 BOSCH 9003334314 BOSCH 134661 CARGO BOSCH 0001218002, 0001218003, 0001218004, 0001218005, 0001218006, 0001218007, 0001218008, 0001218009, 0001218010, 0001218011, 0001218012, 0001218013, 0001218014, 0001218015,

19191 DTS ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH Brush Holder BOSCH ...218 CW @ BOSCH 1004336218, 9003334314 CARGO 134661 IKA 7.7130.1 Starter motor brush box to fit Bosch 0001218 starters,Mercedes,Volvo,Jeep,Dodge,Fiat,Alfa Romeo.

Κωδ. 19191 DTS Brush Holder BOSCH ...218 CW @
7.7114.1  ΨΗΚΡΟΘΗΚΗ ΜIΖAΣ BOSCH 12V (07,0x10,0) ΠΑΛ.ΤΥΠΟΥ 130684 - Brush Gear  19180 DTS Brush Holder BOSCH ...336028 (2b-)  130684 - Brush Gear Replacing 1001329900	 BOSCH 1004336028	 BOSCH 1004336034	 BOSCH 1004336049	 BOSCH
7.7114.1 ΨΗΚΡΟΘΗΚΗ ΜIΖAΣ BO 12V (07,0x10,0) ΠΑΛ.ΤΥΠΟΥ 130684 - Brush Gear 19180 DTS Brush Holder BOSCH ...336028 (2b-)130684 - Brush Gear Replacing 1001329900 BOSCH 1004336028 BOSCH 1004336034 BOSCH 1004336049 BOSCH

7.7114.1 ΨΗΚΡΟΘΗΚΗ ΜIΖAΣ BOSCH 12V (07,0x10,0) ΠΑΛ.ΤΥΠΟΥ 130684 - Brush Gear 19180 DTS Brush Holder BOSCH ...336028 (2b-) 130684 - Brush Gear Replacing 1001329900 BOSCH 1004336028 BOSCH 1004336034 BOSCH 1004336049 BOSCH

Κωδ. 7.7114.1 ΨΗΚΡΟΘΗΚΗ ΜIΖAΣ BO 12V (07,0x10,0) ΠΑΛ.ΤΥΠΟΥ 130684 -
131185  ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH 24V 4PS Brush Holder BOSCH ...336031131185 131185 333635 CARGO    @ 2004336031 BOSCH  BOSCH	2004336031, 2004336040, 2009994113 CARGO	131185, 333293 DELCO REMY	19024513 EFEL	11586
333635 CARGO 19181 DTS ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH 24V 4PS 19181 DTS Brush Holder BOSCH ...336031 @ Bosch 2004336031 Brush Holder BOSCH 2004336031, 2004336040, 2009994113 CARGO 131185, 333293 DELCO REMY 19024513 EFEL 11586

131185 ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH 24V 4PS Brush Holder BOSCH ...336031131185 131185 333635 CARGO @ 2004336031 BOSCH BOSCH 2004336031, 2004336040, 2009994113 CARGO 131185, 333293 DELCO REMY 19024513 EFEL 11586

Κωδ. 19181 DTS ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH 24V 4PS 19181 DTS Brush Holde
7.7121.1 – GEBE, ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH  (BSX140) 19182 DTS Brush Holder BOSCH ...336900 @ BOSCH 1004336900  BOSCH	1004336100, 1004336101, 1004336107, 1004336108, 1004336900 CARGO	134103 IKA	7.7121.1
7.7121.1 – GEBE, Ψυκτροθήκη Μίζας Bosch (BSX140) 19182 DTS Brush Holder BOSCH ...336900 @ 134103 - Brush Gear Περιγραφή Προϊόντος 771211 – GEBE Ψυκτροθήκη Μίζας Bosch (BSX140) Αντικαθιστά : 1004336900 Για χρήση σε μίζες : 0001312108, 0001312109, 0001317007, 0001317008, 0001317009, 0001317010, 0001317011, 0001317012, 0001317013, 0001317016, 0001317017, 0001317018, 0001317019, 0001317022, 0001317023, 0001317024, 0001317025

7.7121.1 – GEBE, ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH (BSX140) 19182 DTS Brush Holder BOSCH ...336900 @ BOSCH 1004336900 BOSCH 1004336100, 1004336101, 1004336107, 1004336108, 1004336900 CARGO 134103 IKA 7.7121.1

Κωδ. 7.7121.1 – GEBE, Ψυκτροθήκη Μίζας Bosch (BSX140)
ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH 12V (07,0x10,0) FORD (0,95KW) Replacing 1004336102	CARGO	134104   Brush Holder BOSCH ...336901 Replacing 1004336102	 BOSCH 1004336901	 BOSCH
ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH 12V (07,0x10,0) FORD (0,95KW) Replacing 1004336102 19183 DTS Brush Holder BOSCH ...336901 Replacing 1004336102 BOSCH 1004336901 BOSCH

ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH 12V (07,0x10,0) FORD (0,95KW) Replacing 1004336102 CARGO 134104 Brush Holder BOSCH ...336901 Replacing 1004336102 BOSCH 1004336901 BOSCH

Κωδ. ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH 12V (07,0x10,0) FORD (0,95KW) Replacing
7.7291.1 – GEBE, Ψυκτροθήκη μίζας Bosch (BSX229-230)  CARGO	330495   Brush Holder BOSCH ...906/958/983 CCW 134659 - Brush Gear OE NumbersApplications BOSCH	1004336609, 1004336645, 1004336674 CARGO	330495 IKA	7.7291.1
7.7291.1 – GEBE, Ψυκτροθήκη μίζας Bosch (BSX229-230) 19188 DTS Brush Holder BOSCH ...906/958/983 CCW Replacing 1004336139 BOSCH 1004336155 BOSCH 1004336156 BOSCH 1004336402 BOSCH 1004336404 BOSCH 1004336405 BOSCH 1004336446 BOSCH 1004336455 BOSCH 1004336459 BOSCH 1004336466 BOSCH

7.7291.1 – GEBE, Ψυκτροθήκη μίζας Bosch (BSX229-230) CARGO 330495 Brush Holder BOSCH ...906/958/983 CCW 134659 - Brush Gear OE NumbersApplications BOSCH 1004336609, 1004336645, 1004336674 CARGO 330495 IKA 7.7291.1

Κωδ. 7.7291.1 – GEBE, Ψυκτροθήκη μίζας Bosch (BSX229-230)
7.7132.1 – GEBE  ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH  (BSX157-158) 19193 DTS Brush Holder BOSCH ...908 CW flex 105mm @ BOSCH	1004336361, 1004336460, 1004336848, 2004336233 CARGO	333305, 335222 IKA	7.7132.1
7.7132.1 – GEBE, Ψυκτροθήκη Μίζας Bosch (BSX157-158) 19193 DTS Brush Holder BOSCH ...908 CW flex 105mm @

7.7132.1 – GEBE ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH (BSX157-158) 19193 DTS Brush Holder BOSCH ...908 CW flex 105mm @ BOSCH 1004336361, 1004336460, 1004336848, 2004336233 CARGO 333305, 335222 IKA 7.7132.1

Κωδ. 7.7132.1 – GEBE, Ψυκτροθήκη Μίζας Bosch (BSX157-158)
7.7125.1 – GEBE,ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH  (BSX175-176) 19186 DTS Brush Holder BOSCH 1004336...915/928/963 @ OD, mm: 67.25 Dist. mount. holes, mm: 45.00 No./ brushes: 4 Brush set: BSX175-176
7.7125.1 – GEBE, Ψυκτροθήκη Μίζας Bosch (BSX175-176) 19186 DTS Brush Holder BOSCH ...915/928/963 @ Replacing 1004336217 BOSCH 1004336302 BOSCH 1004336815 BOSCH 1004336834 BOSCH 1004336915 BOSCH 1004336916 BOSCH 1004336963 BOSCH 1004336992 BOSCH 771251 IKA 9000081094 BOSCH BOSCH 1004336817, 1004336844, 1004336846, 1004336915, 1004336916, 1004336917, 1004336928, 1004336963, F000AL1054, F000AL1055, F000AL1919 CARGO 134868, 138899, 333290, 333301 IKA 7.7125.1

7.7125.1 – GEBE,ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH (BSX175-176) 19186 DTS Brush Holder BOSCH 1004336...915/928/963 @ OD, mm: 67.25 Dist. mount. holes, mm: 45.00 No./ brushes: 4 Brush set: BSX175-176

Κωδ. 7.7125.1 – GEBE, Ψυκτροθήκη Μίζας Bosch (BSX175-176)
7.7128.1 – GEBE, ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH  (BSX159-160)  19189 DTS Brush Holder BOSCH ...911/923/961 CCW @ BOSCH	1004336362, 1004336426, 1004336772, 1004336811, 1004336911, 1004336923 CARGO	135235
7.7128.1 – GEBE, Ψυκτροθήκη Μίζας Bosch (BSX159-160) 19189 DTS Brush Holder BOSCH ...911/923/961 CCW @

7.7128.1 – GEBE, ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH (BSX159-160) 19189 DTS Brush Holder BOSCH ...911/923/961 CCW @ BOSCH 1004336362, 1004336426, 1004336772, 1004336811, 1004336911, 1004336923 CARGO 135235

Κωδ. 7.7128.1 – GEBE, Ψυκτροθήκη Μίζας Bosch (BSX159-160)
ΨΥΚΡΟΘΗΚΗ ΜIΖAΣ BOSCH 12V (5,0x12,0x10,9) AUDI\VW (1,2KW)50600 BOSCH Brush Holder BOSCH 0001107107 HATZ 12V CCW # 333093 - Brush Box 1004336577 BOSCH BOSCH	1004336577, 1004336786 CARGO	333093 IKA	7.7519.1
ΨΥΚΡΟΘΗΚΗ ΜIΖAΣ BOSCH 12V (5,0x12,0x10,9) AUDI\VW (1,2KW) 50600 BOSCH Brush Holder BOSCH 0001107107 HATZ 12V CCW # BOSCH 1004336577, 1004336786 CARGO 333093 IKA 7.7519.1

ΨΥΚΡΟΘΗΚΗ ΜIΖAΣ BOSCH 12V (5,0x12,0x10,9) AUDI\VW (1,2KW)50600 BOSCH Brush Holder BOSCH 0001107107 HATZ 12V CCW # 333093 - Brush Box 1004336577 BOSCH BOSCH 1004336577, 1004336786 CARGO 333093 IKA 7.7519.1

Κωδ. ΨΥΚΡΟΘΗΚΗ ΜIΖAΣ BOSCH 12V (5,0x12,0x10,9) AUDI\VW (1,2KW)5
4163 BOSCH Brush Holder 1004336361  BOSCH 0001109035 # 0001109035 Starter Bosch, JCB, Perkins  9T, 2kw, 12V, CW, 9 lbs  BOS2004336233	Bosch Brush Holder
4163 BOSCH Brush Holder BOSCH 0001109035 # 0001109035 Starter Bosch, JCB, Perkins 9T, 2kw, 12V, CW, 9 lbs BOS2004336233 Bosch Brush Holder BOSCH 0001109035, 0001230030, F002G20785 BOSCH 1004336361, 1004336460, 1004336848, 2004336233 CARGO 333305, 335222 IKA 7.7132.1

4163 BOSCH Brush Holder 1004336361 BOSCH 0001109035 # 0001109035 Starter Bosch, JCB, Perkins 9T, 2kw, 12V, CW, 9 lbs BOS2004336233 Bosch Brush Holder

Κωδ. BOS2004336233 Bosch Brush Holder
ΨΗΚΡΟΘΗΚΗ ΜIΖAΣ BOSCH 12V (07,0x10,0)  Replacing 1004336025	 BOSCH 1004336029	 BOSCH 1004336055	 BOSCH 130687	 CARGO  Brush Holder BOSCH 1004336025/28/29 (2b-) @ 130685 - Brush Gear    BOSCH	1004336025, 1004336029, 1004336055 CARGO	130685
ΨΗΚΡΟΘΗΚΗ ΜIΖAΣ BOSCH 12V (07,0x10,0) 19178 DTS Brush Holder BOSCH 1004336025/28/29 (2b-) @ BOSCH 1004336025, 1004336029, 1004336055 CARGO 130685

ΨΗΚΡΟΘΗΚΗ ΜIΖAΣ BOSCH 12V (07,0x10,0) Replacing 1004336025 BOSCH 1004336029 BOSCH 1004336055 BOSCH 130687 CARGO Brush Holder BOSCH 1004336025/28/29 (2b-) @ 130685 - Brush Gear BOSCH 1004336025, 1004336029, 1004336055 CARGO 130685

Κωδ. ΨΗΚΡΟΘΗΚΗ ΜIΖAΣ BOSCH 12V (07,0x10,0)
7.7117.1 | ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ  BOSCH GEBE 130689 CARGO Brush Holder BOSCH 1004336046 (2b-) @138320 - Brush Gear  HC-CARGO BSX1064.
7.7117.1 |ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH GEBE4131 DTS Brush Holder BOSCH 1004336046 (2b-) @HC-CARGO BSX1064. 138320 - Brush Gear 130689 CARGO

7.7117.1 | ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ BOSCH GEBE 130689 CARGO Brush Holder BOSCH 1004336046 (2b-) @138320 - Brush Gear HC-CARGO BSX1064.

Κωδ. 7.7117.1 | Ψυκτροθήκη Μίζας BOSCH GEBE
Προϊόντα
 
Αριστερό Banner 1
Column Banner 2